Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samråd om "Avfallsplan för Götene Kommun 2015-2025"

Publicerad: klockan

Att ta fram en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från lagstiftaren. Avfallsplanen är viktig för att kommunens riktlinjer och mål för avfallshanteringen ska tydliggöras. Alla kommuner ska ha en avfallsplan.

Förslaget till ny avfallsplan har utarbetats av Götene Vatten & Värme AB.

Avfallsplanens prioriteringar styrs av EU:s ramdirektiv för avfallshanteringen, nationell lagstiftning och nationella mål men Avfallsplanen förhåller sig också till regionala och lokala mål inom miljö- och avfallsområdena.

De målområden som arbetats fram är:

  • Minskade mängder avfall
  • Omhändertagande av farligt avfall
  • Avfall som en resurs

Under respektive målområde har inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder tagits fram.

Tidsperiod

Avfallsplanen sträcker sig från 2015-2025 men de allra flesta mål och åtgärder är satta till 2019. Detta för att avfallsplanen ska följas upp var fjärde år och där nya mätbara mål och åtgärder sätts upp.

Samrådstid

Samrådstiden är 26 oktober till och med 29 november 2015.

Utställning och yttranden

Samrådshandlingarna finns uppsatta på Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Kontoret är öppet måndag till fredag klockan 8-17. De finns även under rubriken "Handlingar" längre ned på den här sidan.

Synpunkter på förslaget kan lämnas under den tidsperiod som anges ovan. Yttrandena skall vara skriftliga och ställas till Götene kommun, Kommunstyrelsen, 533 80 Götene.

Handlingar

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!