Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Rör inte jätteloka utan rätt kunskap

Rör den inte! Men hittar du en jätteloka i naturen får du gärna rapportera den till invasivaarter.nu! Jättelokan kan bli upp till tre meter hög, sprider sig lätt, bildar ogenomträngliga bestånd och konkurrerar ut andra, betydligt trevligare, växter. Som om inte det vore nog är den giftig. Får du växtsaften på huden kan det ge svåra skador.

En komisk på bild på en jätteloka. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Val av bekämpningsmetod bör baseras på plats, omgivande miljö och naturhänsyn, tidpunkt på året samt storlek och ålder på bestånd. Ta bort fröställningar, rotkapning, uppgrävning och bränning av blom- och fröställningar är olika metoder. Var noga med att ha rätt kunskap och information innan du går vidare med en bekämpning.

Läs mer om bekämpning och hantering av jätteloka på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad görs med växtavfallet?

Samla ihop allt avfall från invasiva främmande växter och lägg i dubbla plastsäckar som försluts väl, förslagsvis med tejp.

Därefter ska säckarna lämnas på återvinningscentralen. Återvinningscentralen tar emot upp till 4 sopsäckar med växtavfall. Kontakta personal på plats för att lämna dessa säckar på rätt ställe. Om du har större mängder (mer än 4 sopsäckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

Var försiktig under transport så inget växtmaterial sprids.

SLÄNG ALDRIG TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN INVASIVA ARTER I NATUREN ELLER KOMPOST.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!