Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Publicerad: klockan

Bild på handpump till trädgårdsbrunn. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Nu finns möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Ni med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn kan hjälpa till att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. Det hjälper också att vara registrerad när det borras nya brunnar i trakten, när nya detaljplaner tas fram och det hjälper räddningstjänsten att skydda era brunnar om det skulle ske en miljöolycka i trakten.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Brunnsarkivet och vinster med att anmäla sin brunn

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Registrera din brunn

Registreringen av din brunn till brunnsarkivet sker genom att fylla i ett enkelt formulär på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida.

Rigistrera din brunn i brunnsarkivet (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs mer om brunnsarkivet på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemisda (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Är ni intresserade att medverka eller har frågor får ni gärna kontakta SGU.
Carola Lindeberg
Telefon: 046-311 774
E-post: carola.lindeberg@sgu.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!