Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Planering för ny väg i Källby

Under 2020 gjordes diverse utredningar kring förutsättningarna för den nya vägen. Exakt sträckning kommer att fastställas i pågående detaljplanearbete.

Förstora bilden

Ungefärlig vägsträckning och yta för framtida bostäder. Klicka på bilden för att förstora.

Intresset för Källby som bostadsort är stort och den yta som är utpekad för framtida bostadsbyggnation är området norr om Råmmån. När en ort växer behöver också möjligheten att förflytta sig inom orten utvecklas. Att skapa bra förutsättningar för förbindelse mellan Nordskogsområdet och centrala Källby gör att boende i alla delar av orten har en naturlig koppling till exempelvis station, skola och förskola. Denna väg behövs för att knyta ihop orten och för att skapa möjlighet för nya bostadsområden norr om Råmmån.

Det är vägens sträckning norr om Råmmån som planeras nu, genom att en ny detaljplan tas fram. I detaljplanen bestäms var i landskapet vägen ska placeras. Vägens sträckning söder om Råmmån är redan detaljplanelagd sedan länge. Där kommer vägen att ligga direkt väster om järnvägen.

Det första som händer i planarbetet är att ett förslag på vägsträckning görs iordning. I samband med framtagande av förslaget görs utredning bland av de naturvärden som kan finnas i området, de geotekniska förutsättningarna och hur dagvattenhanteringen ska kunna ske. Detta arbete har pågått under 2020. Därefter går förslaget ut på samråd, som är en form av remissrunda där alla som vill kan lämna synpunkter. Samråd planeras hållas under 2021. Detta annonseras i Götene tidning samt på hemsidan.

Byggnation beräknas tidigast påbörjas 2022

Vid frågor kontakta

Henrik Sommarström, GIS-ingenjör
Telefon: 0511-38 60 46
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!