Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Permanent stängning av Järnviksvägen i Källby

Publicerad: klockan

Den västra delen av Järnviksvägen i Källby, delen som går genom Dafgårds industriområde, kommer inte att öppnas igen.

Utveckling av verksamheten

Den del av Järnviksvägen i Källby som går genom Gunnar Dafgårds industriområde har varit tillfälligt avstängt under en längre tid. Denna del av vägen kommer nu att stängas permanent.

Orsaken är att företaget behöver ytan för att kunna utveckla sin verksamhet vidare nu när de är inne i en expansiv fas.

Ny detaljplan för Dafgårds industriområde vann laga kraft i höstas. Men redan tidigare detaljplan möjliggjorde för expansion på detta gatuutrymme med motivet att företaget skulle kunna stanna kvar och utvecklas i Källby.

Ny väg under planering

Arbete pågår med ny detaljplan för en ny väg mellan centrala Källby och Nordskogsområdet. Denna väg behövs dels för att binda ihop områdena, men också för att möjliggöra för fler bostäder framöver i norra Källby. Grov tidplan för byggstart är år 2022-2023. Tills denna väg är klar hänvisas biltrafiken till Vänernvägen-Mastvägen. Cykel- och gångtrafik mellan centrala Källby och Nordskogsområdet har redan idag flera mer direkta alternativ att välja mellan.

Ett förslag på detaljplanen för den nya vägen bedöms kunna vara klar innan sommaren 2020. Då får allmänheten möjlighet att under samrådstiden ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Vid frågor kontakta

Åsa Karlsson, samhällsbyggnadschef

E-post: asa.karlsson2@gotene.se
Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!