Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Överklagande av beslut för bygglov till borgen på Äventyrslandet

Publicerad: 3 november 2010
Miljö- och bygglovnämnden beslutade den 2 november att överklaga Länsstyrelsens beslut om att upphäva bygglov för borg vid Medeltidens värld.
Miljö- och bygglovnämnden har den 18 maj 2010, i delegationsbeslut § 137/10,  beviljat bygglov för uppförande av en borg vid Medeltidens värld.

Efter att beslutet överklagats, har Länsstyrelsen, den 26 oktober, upphävt det beviljade bygglovet.

Miljö- och bygglovnämnden har vid sitt sammanträde, den 2 november, tagit upp ärendet till behandling. Vid sammanträdet beslutades att Länsstyrelsens beslut skall överklagas. En ledamot reserverade sig mot beslutet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!