Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ombyggnad av elljusspåret vid placering av ny förskola i Brännaskogen

Detaljplanearbetet inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn har påbörjats och kommer fortsätta under hösten.

Detaljplanearbetet har påbörjats

Götene kommun har påbörjat ett detaljplanearbete inför bygget av en ny förskola i Brännaskogens nordvästra hörn. Flera medborgare har hört av sig och undrat vad som händer med elljusspåret som passerar genom området för det tänkta bygget. Planen är att dra om elljusspåret cirka 100 meter för att separera spåret med förskolan. Elljusspåret kommer behålla sin längd även efter omdragningen. Vi kommer meddela hur den nya slingan kommer se ut när början av arbetet närmar sig.

Synpunkter

Detaljplanearbetet kommer att fortsätta under hösten där flera frågor kommer utredas vidare. I höst kommer det även finnas möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen; tillfälle för inlämning av synpunkter meddelas senare i processen.

Kontakt

Planenheten Götene kommun, Torggatan 4, 533 80 Götene

E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!