Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu söker vi en projektledare till projektet "Drömmen om Götene – Järnvägsgatan"!

Näringslivsföreningen i Götene och arbetsgruppen söker nu en projektledare för projektet "Drömmen om Götene – Järnvägsgatan". Är du intresserad så lämna in en offert!

Förstora bilden

Arbetsgruppen för projektet "Drömmen om Götene - Järnvägsgatan". Klicka på bilden för att förstora.

Här får du information om projektets omfattning. Du som är intresserad behöver ha F-skattsedel och skicka in din offert senast den 22 november. Projektägare är Näringslivsföreningen i Götene.

Om projektet

Projektets målsättning är utveckla den del av Götene som är norra delen av Järnvägsgatan, skapa ett livfullare centrum där människor i alla åldrar ska trivas. God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag.

Med projektet ”Drömmen om Götene – Järnvägsgatan” vill vi skapa förutsättningar att Götene centrums fysiska miljö ska utvecklas.

 • Projekttid är 2020-01-01 – 2021-10-01.
 • Uppdraget omfattar cirka 200 timmar under den aktuella tidsperioden.

Projektets innehåll och aktiviteter:

 • Föreläsningar och gemensamma möte – Hållbar platsutveckling
 • Förprojektering Mötesplats Ungdom och aktivitetsområde Barn
 • Förprojektering/testa utsmyckning i gaturummet med projicering/målning
 • Marknadsföring, Informationsinsatser för projektet.

Projektledarens kompetens och erfarenhet

Projektledaren ska ha:

 • dokumenterad erfarenhet av projektledning
 • dokumenterad kompetens/utbildning inom centrumutveckling, fysisk gestaltning, samhällsplanering, handelsutveckling eller likvärdigt.
 • hög social kompetens och mycket god relations- och nätverkskapande förmåga
 • förståelse för småstadens utmaningar
 • förmåga att planera, prioritera, avgränsa och strukturera projektets arbete

Rollen som projektledare innehåller följande arbetsuppgifter

Projektledaren ska:

 • driva och samordna arbetet med "Drömmen om Götene – Järnvägsgatan" tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och Götene kommun.
 • genomföra projektets aktiviteter
 • upphandla eventuella externa tjänster, till exempel idéskisser eller fysisk gestaltning
 • ansvara för kommunikation och marknadsföring kring projektet
 • kalla till och leda regelbundna referens- och arbetsgruppsmöten

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen för "Drömmen om Götene - Järnvägsgatan" ingår:

 • Jennie Mörk, Näringslivsföreningen i Götene - Handelsutvecklare
 • David Larsson, Jättadalen
 • Martin Sohlberg, Götenebostäder
 • Muhsen Zaki, samhällsplanerare Götene kommun
 • Juliane Thorin, kommunutvecklare Götene kommun

Skicka in din offert

Skicka in din offert (F-Skattsedel krävs) och ditt CV till Martin Sohlberg, Götenebostäder AB.
E-post: martin.sohlberg@gotenebostader.se

Vi jobbar med löpande utvärdering så skicka gärna din ansökan omgående dock senast 22 november 2019.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!