Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu avverkas granar angripna av granbarkborre 

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Vi har tyvärr fått angrepp av granbarkborre i flera av våra kommunala skogar. Granbarkborren kan orsaka friska granars död och stor risk för spridning finns då barkborrarna övervintrar i angripna träd samt i marken under. För att minska risk för fler döda granar måste angripna träd tas bort.

Angripna granar dör

Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, granbarkborren är den enda barkborren som kan döda stora och friska granar. Granbarkborren är fyra milimeter lång och den insekt som gör mest skada på våra granskogar. En gran som blir stressad, vid till exempel torka, sänder ut en viss doft som granbarkborrar uppfattar. Hanen söker sig till den stressade granen och borrar sig in i den, granen svarar med att försöka dränka borren i kåda. Barkborren kallar då på sina artfränder med en doft, ett feromon, som den tillverkar med hjälp av granens kåda. Hanar i närheten kommer och gnager sig in i barken och granen fortsätter producera kåda men tappar efter ett tag förmågan och kommer så småningom att dö.

Gnager gångar under barken

Hanarna kallar dit honor som gnager en ”modergång” bakom barken. Ägg läggs i gångens sidor och larverna gnager sig sedan vinkelrätt från modergången innan de förpuppas efter fem till sex veckor. Efter ca en vecka kläcks de nya granbarkborrarna som stannar några veckor under barken för att äta och växa till sig. Dessa baggar kan sedan söka upp en ny stressad gran eller gräva ner sig i marken för att övervintra. Här finns stor risk för spridning om inte angripna granar plockas bort.

Granbarkborren är en sällsynt art i naturskogar. Den gynnas av traditionellt skogsbruk med granplanteringar över stora ytor och träd i samma ålder. Genom att ha en skog som varierar i artsammansättning och ålder kan man minska risken för större angrepp av granbarkborre. Det är även viktigt att inte lämna större mängder färsk död gran i skogen. Stormfällen, svampangrepp, rotröta samt torka är naturliga inslag som kan stressa granar och på sikt locka till sig granbarkborre.

I anslutning till några av de berörda områdena har det även påträffats granrost. Det är en svampsjukdom som gör träden nedsatta och därmed ökar risken för att de blir angripna av granbarkborre längre fram. Träd angripna av granrost kommer tas ned för att minska risken för fler angrepp av granbarkborre under året.

Läs mer om granbarkborre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och granrost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Skogsstyrelsens hemsida (nya fönster).

Vid frågor kontakta

Karolina Ringdahl kommunekolog
Telefon: 0511- 38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Brännaskogen, Götene. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Brännaskogen, Götene. Klicka på bilden för att förstora.

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Stjälkaskogen, Götene. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Stjälkaskogen, Götene. Klicka på bilden för att förstora.

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Bölaholm, Götene. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Bölaholm, Götene. Klicka på bilden för att förstora.

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Mistaskogen, Källby. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Mistaskogen, Källby. Klicka på bilden för att förstora.

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Nordskog, Källby. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Områden där det finns granar angripna av granbarkborre i Nordskog, Källby. Klicka på bilden för att förstora.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!