Lyssna

Publicerad klockan .

Nu är inventeringen av vår kulturmiljö slutförd

Under året pågår ett projekt i kommunen som bland annat omfattar en inventering av vår kulturmiljö. Kulturmiljön är den miljö som vi människor har skapat genom byggnation eller annan påverkan på landskapet. Inventeringen har pågått under våren och nästa steg i arbetet är analys och sammanställning av material.

Illustration över strötomter med Kinnekulle och Vänern i bakgrunden

Vilka områden har inventerats?

Under våren har följande områden inventerats:

  • Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn
  • Husaby, Kestad och Kinne-Kleva
  • Medelplana, Västerplana och Österplana
  • Hökastaden, Rangtorp och Römossen
  • Forshem, Holmestad och Årnäs

Hur ska insamlat material användas?

Material blir underlag till ett kulturmiljöprogram som ska beslutas politiskt. Programmet kommer att vara ett kunskapsunderlag både i kommunens eget arbete samt för enskilda fastighetsägare och andra intresserade. Ett exempel är i bygglovsprocessen där man av materialet får kunskapsstöd i hur man kan utveckla en byggnad utifrån de identifierade värden som finns och vad som kan behöva bevaras.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram är ett samlat kunskapsunderlag om kulturmiljöns egenskaper och dess kulturhistoriska värden. Kommunens program kommer bland annat att innehålla beskrivningar kopplat till viktigt skeende i bygdens historia, karaktärsdrag för olika områden eller miljöer och vad som bedöms ha ett högt värde. En annan del av innehållet kommer att vara riktlinjer och rekommendationer om hur man kan anpassa ny bebyggelse eller genomföra om- och tillbyggnader med hänsyn till den befintliga bebyggelsens kulturvärden.

När är allt klart?

Allt beräknas vara klart till nästa sommar. Då kommer kulturmiljöprogrammet att publiceras på kommunens hemsida.

Innan dess ska allt material analyseras och sammanställas i ett förslag till kulturmiljöprogram. Därefter följer en politisk process där slutgiltigt beslut om programmet fattas i kommunfullmäktige.

Vid frågor kontakta

Åsa Karlsson, kommunutvecklare samhällsbyggnad
Telefon: 0511-38 6242
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!