Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nedskräpning ett växande problem i kommunen

Den senaste tiden har vi sett ett växande problem med nedskräpning i kommunen. Skräpiga miljöer upplevas som otrevliga och otrygga. Städningen medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden.

Skräp som ligger i naturen. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall.  Trots att det går att lämna avfall på återvinningscentralen och återvinningsstationer dumpas avfall ibland på andra platser som i skog och natur.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Det gäller även trädgårdsavfall, det ska inte slängas i naturen.

Den som har skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Även plan- och bygglagen säger att en tomt ska hållas i vårdat skick. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till den som äger fastigheten i första hand. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunens medborgarkontor.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Anmäl i första hand nedskräpning vid återvinningsstationer till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Telefon: 0200-880311

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!