Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kungörelse om Västerbyverket

Götene vatten och värme ansöker hos länsstyrelsen om en ökning av tillåten mängd biobränsel som får tillföras samt en ändring av hur utbyte av bränsle vid haveri ska hanteras på Västerbyverket.

Götene vatten och värme (GVV) ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ändring av villkor 2 och 3 i tillståndet givet den 6 oktober 2000 (ärende 245-17232-2000) till förbränningsanläggning för värmeproduktion.

Den sökta villkorsändringen innebär en ökning av tillåten mängd biobränsle som får tillföras samt en ändring av hur utbyte av bränsle vid haveri ska hanteras gentemot tillsynsmyndigheten.

Tillgång till handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på:

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 27 oktober 2023.

Synpunkter kan skickas in via:

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!