Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Koordinatorn för biosfärområdet är utsedd till Sveriges ledamot i global biosfärstyrelse

Publicerad: klockan

Sverige är ny ledamot i den globala styrelsen för MAB-programmet, the International Coordinating Council for Man and the Biosphere Programme. Sverige presenterade sin kandidatur vid MAB-ICCs senaste sammanträde i maj 2013, genom att nominera Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Svenska MAB.

Johanna har varit aktiv inom MAB-programmet sedan 2005. Först genom att leda bildningsprocessen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, sedan även som sakområdesexpert för utveckling av MAB programmet och nya biosfärområden i Sverige.

Under den fyraåriga mandatperioden driver Sverige frågor som att stärka biosfärområdenas demokratiska funktion utifrån lokala perspektiv, skapa möjligheter för unga generationer, öka fokus på möjligheter kopplat till social innovation, samt bidra till fortsatt hög kvalité på MAB-programmet och dess biosfärområden. Sverige är värd för nästa sammanträde för MAB-ICC, som hålls i Jönköping den 10-13 juni 2014.

MAB-ICC har 34 medlemsländer vilka väljs av Unescos generalförsamling. MAB-ICC ansvarar bland annat för att prioritera bland MAB-programmets aktiviteter och för programmets strategiska utveckling. När nya biosfärområden nomineras, fattar denna styrelse beslut om att tilldela biosfärområdesstatus.

Sverige valdes tillsammans med Tyskland, Frankrike och Spanien som ingår i samma valgrupp.

Man and the Biosphere (MAB)

Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. MAB skiljer sig från Unescos andra naturvetenskapliga program eftersom MAB bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.

Ett biosfärområde kan ses som en brobyggare som knyter samman strategiska aktörer (ägare, brukare m fl) i ett visst område. I biosfärområden testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdena ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser.


Detta är ett pressmeddelande från Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!