Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunskyttar kommer att jaga kråkfågel under senvintern

Publicerad: klockan

 

Det är stora flockar med kråkfågel runt om i kommunens tätorter. Kommunen skyttar kommer därför att jaga kråkfågel på olika ställen under senvintern.

Det är stora flockar med kråkfågel som cirkulerar runt om i kommunens tätorter. Detta medför ibland mycket fågelträck på exempelvis trottoarerna, vilket upplevs obehagligt av många. Kommunen skyttar kommer därför att jaga kråkfågel på olika ställen under senvintern. Kommunskyttarna har tillstånd att jaga på kommunens mark och inom detaljplanelagt område.

Jakten kommer att ske utifrån skyttarnas möjlighet och när det finns flockar på ställen som lämpar sig för jakt. Jakt kommer alltså inte ske på fasta tider, utan sker istället utifrån säkerhet och lämplighet beroende på var fåglar befinner sig. Kommunskyttarna har alltid dialog med polisen inför varje tillfälle som jakt ska ske.
Skadedjur är fastighetsägarens ansvar att åtgärda. Vill man som enskild fastighetsägare undvika kråkfåglar så ska man i första hand tänka på dessa tre saker:

- Se till att de inte har något att äta. Om man matar småfåglar så gör det på ett sätt där endast småfåglar kommer åt maten.
- Glesa ur större träd om det är möjligt. De trivs bäst i träd med tätt grenverk.
- Ta bort bomöjligheter, ex genom att sätta nät över skorstenar.

Vid frågor kontakta:

Åsa H. Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Telefonnummer: 0511- 38 6028
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!