Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunen röjer vid Emils bad

I området vid Emils bad fanns det en del döda träd och träd i sämre skick, dessa har nu kommunen tagit ner och passat på att röja undan grenar och sly längs med cykelbanan.

Ett foto på Emils bad i Hällekis med Vänern som bakgrund. Förstora bilden

Emils bad, Hällekis.

Vid Emils bad i Hällekis är det tyvärr ett flertal askar som dött. I samband med att dessa togs ner gallrades en del björk för att gynna bokar och andra ädellöv. Vi passade även på att friställa ett par ekar och lönnar för att skapa framtida evighetsträd.

Det fanns tyvärr även några alträd i sämre skick som stod nära elledningen som togs ner, samt några träd som lutade väldigt mycket över mot grannfastigheten.

Vi passade även på att röja upp längs med cykelbanan för att öppna upp för gatlyktorna och för vinterväghållningen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Medborgarkontoret.

Telefon: 0511-38 60 01
E-post: gotene.kommun@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!