Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Klimatanpassning 2023 – så långt har Sveriges kommuner kommit

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för sjätte gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 194 kommuner.

Översvämning vid en vägskylt mot Götene.Förstora bilden

Översvämning vid en vägskylt mot Götene.

Hur gick det för Götene kommun?

På nationell nivå placerade sig Götene kommun på en hedrande 12:e plats där Norrköpings kommun hamnade i topp. Jämför man mellan kommunerna i Västra Götaland nådde vi nästan ända fram och det räckte till en imponerande 4:e plats.

Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och ranking av kommunernas arbete.

Kommunerna har olika förutsättningar för ett bra klimatanpassningsarbete utefter till exempel sin storlek, geografiska läge och folkmängd. Götene kommun har en bred kompetens och är välrustade för att arbeta med klimatanpassningsproblematiken. Målsättningen är att bygga ett robust och attraktivt samhälle som motstår klimatförändringen.

Hur går vi vidare?

Trots de höga placeringarna kan vi inte slappna av utan arbetet med att klimatanpassa samhället behöver fortgå och fler åtgärder behöver genomföras.

För att bilda oss en uppfattning om vilka riskområden som finns i våra tätorter genomför kommunen en upphandling av en skyfallskartering. Karteringen kommer sedan att ligga till grund för kommunens samhälls- och beredskapsplanering.

För mer information kontakta miljöstrateg Tomas Ekelund
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Här finns en kortversion av rapporten med rankingen och den fullständiga rapporten Klimatanpassning 2023 – så långt har kommunerna kommit.

Samt kommunernas placering i varje län.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!