Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kajor i tätorterna

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under höst och vinter samlas stora flockar av kajor i våra tätorter. Här ger vi några tips på hur vi som fastighetsägare kan hjälpas åt att minska antalet!

Tätorter, såsom centrala Götene, blir en attraktiv plats för kajor eftersom det finns gott om mat. Det är också ett varmare klimat i samhället och färre fiender i form av rovfåglar.

Det är fastighetsägarens ansvar att minska störningar som uppkommer på den egna fastigheten. 

Vad kan du göra?

  • Minska tillgången på mat genom att ha lock på soptunnor.
  • Försvåra för dem att bygga bo genom att täcka igen håligheter som skorstenar, ventilationstrummor och liknande med exempelvis nät.
  • Minska antalet platser för kajorna att sitta.
  • Skräm bort dem genom att hänga upp saker som reflekterar ljus eller prasslar. Använd akustisk fågelskrämma eller rovfågelsattrapper.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar förebyggande och ser kontinuerligt över sina fastigheter för att minska platser för kajor och andra fåglar att bygga bo på. Vi ser överhur stora träd kan beskäras eller belysas för att göra dem mindre attraktiva för kajorna att sova i.

Varför inte avskjutning?

Avskjutning av kajor är en kortsiktig lösning. Kajorna flyttar endast tillfälligt och det finns ofta nya fåglar utanför tätorten som tar plats i flocken. Det är inte heller speciellt effektivt att skjuta kajor eftersom flocken snabbt flyttar på sig när ett skott avlossas. Det medför även risker att skjuta i ett samhälle. Kommunen arbetar dock för avskjutning i vissa specifika områden som ett komplement.

Mer information

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!