Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Just nu frågar vi Götenes kommuninvånare hur de vill bo i framtiden

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Hur och var vill invånarna i Götene kommun bo i framtiden?

Det hoppas Götene kommun och Götenebostäder få svar på i den bostadsundersökning som nu pågår. Drygt 1000 slumpvis utvalda vuxna tillfrågas om var och hur man vill bo i framtiden.

På många håll i landet är det idag svårt att få tag i det boende man önskar, så även i Götene. För att få en förståelse för vilka nya bostäder som behövs i framtiden i vår kommun genomför kommunen och Götenebostäder nu tillsammans en bostadsundersökning bland Götenes invånare.

Undersökningen är helt anonym och svaren sparas endast som statistiskt data. Personerna som blir tillfrågade väljs slumpvis, men representation ska finnas för boende från hela kommunen. De flesta blir tillfrågade via ett telefonsamtal. Under kommande helg kommer också intervjuer ske direkt med personer i Götene centrum. Frågematerialet är ganska omfattande och det är för att få en förståelse för olika gruppers behov och önskemål.

Att ta fram nya bostäder kostar stora pengar och det är därför viktigt att det som byggs är det som kommunens invånare efterfrågar. Underlaget som tas fram ska därför användas i exempelvis planeringsarbetet för nya villakvarter och framtida byggnation av lägenheter. Resultatet kommer också att användas som information till externa entreprenörer som är intresserade av att bygga bostäder i Götene Kommun.

Det som sker just nu när det gäller att förse invånarna med nya bostäder är att Götenebostäder förbereder iordningställandet av nya lägenheter i kvarteret Hjälmen och att kommunen påbörjar projektering för ytterligare villatomter i Nordskog i norra Källby.


Vid frågor kontakta

Martin Sohlberg,

VD, AB Götenebostäder

Telefonnummer: 0511- 38 62 98

E-post: martin.sohlberg@gotenebostader.se
Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!