Lyssna

Publicerad klockan .

Jättebalsamin kan vi begränsa tillsammans

Den tränger sig på, tar plats och är allmänt missunnsam mot andra växter. Växten jättebalsamin kan bli 2,5 meter hög och finns ute i naturen på många håll i landet. EU har listat den som förbjuden art och Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar tomtägare att stoppa växtens spridning.

Ett foto av jättebalsamin.Förstora bilden

Jättebalsamin, klicka för att förstora.

Jättebalsamin pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige, bland annat för att den är etablerad i stora delar av landet, bildar stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning. Jättebalsamin är en ettårig växt som kommer från Himalaya. Den sprids enbart med frön och kan blomma mellan juli och september.

Genom att jättebalsamin bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med de naturligt förekommande växtarterna om pollinatörer, till exempel bin. De naturligt förekommande växtarterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning.

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Ett foto av jättebalsamin.Förstora bilden

Små plantor av jättebalsamin, klicka för att förstora.

Så här stoppar du spridningen av jättebalsamin:

Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Tidigt på säsongen kan du ta en röjsåg, gräsklippare eller annat redskap och klippa den så jordnära som möjligt. Denna metod rekommenderas endast tidigt på säsongen innan jättebalsaminen får blommor och frön. Fröna kan eftermogna så var säker på att ta bort dem om du misstänker att fröbildning sker tätt inpå bekämpningen.

Jättebalsaminen sprid endast med frö. Frukterna spricker upp explosionsartat vid beröring och frön slungas iväg i genomsnitt fem meter från moderplantan.

Om växten gått i blom eller frö, är det bättre att rycka upp växten och försluten den väl i plastsäckar.

Ett hav av jättebalsamin.Förstora bilden

Jättebalsamin, klicka för att förstora.

Vad görs med växtavfallet?

Samla ihop allt avfall från invasiva främmande växter och lägg i dubbla plastsäckar som försluts väl, förslagsvis med tejp.

Därefter ska säckarna lämnas på återvinningscentralen. Återvinningscentralen tar emot upp till 4 sopsäckar med växtavfall. Kontakta personal på plats för att lämna dessa säckar på rätt ställe. Om du har större mängder (mer än 4 sopsäckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

Var försiktig under transport så inget växtmaterial sprids.

SLÄNG ALDRIG TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN INVASIVA ARTER I NATUREN ELLER KOMPOST.

Mer information om invasiva arter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!