Lyssna

Publicerad klockan .

Jaktsäsongen 2023-2024

Under de senaste månaderna har jakt på dovhjort genomförts på kommunal mark i Hällekis och Gössäter. Ett femtiotal hjortar har fällts inne i samhällena. Utmaningarna med dovhjortar i våra samhällen kvarstår men vi ser förändringar i rörelsemönster och beteende hos hjortarna. Nu är den allmänna jakttiden för dovhjort över och vi alla måste hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för att hålla hjortarna på avstånd.

Ett foto på en dovhjort. Förstora bilden

Klicka för att förstora, foto Adrian Braekke.

Syftet med jakten på kommunal mark i Hällekis och Gössäter är att skrämma dovhjortarna så att de inte längre upplever samhället som en trygg plats.

Den 31 mars avslutades jaktsäsongen på dovhjort. Även om vi är nöjda med jakten är det ett löpande arbete som måste pågå under flera år och som vi tillsammans måste hjälpas åt för att få bukt med.

Svår jakt med goda resultat

Nu när jaktsäsongen är över har vi gjort en utvärdering tillsammans med de jaktlag som har deltagit. Under jaktsäsongen har totalt femtio hjortar fällts inne i Hällekis och Gössäter. Tack vare den ökade aktiviteten har vi sett att hjortarna har fått ett annat rörelsemönster och att flera hjortar har fällts utanför samhället.

Det är en utmaning att genomföra jakt inne i ett samhälle. Jaktsäsongen 2023-2024 har varit den andra säsongen som jakt har genomförts inne i Hällekis samhälle och första gången i Gössäter. Vi ser en förändring i hur dovhjortarna rör sig och att allt fler söker sig ut från samhället.

Arbetet försätter och jakten på dovhjort inne i Hällekis och Gössäter kommer fortsätta nästa säsong som börjar hösten 2024.

Det här kan du som fastighetsägare göra

För att inte låta hjortarna tro att det är tryggt inne i samhället igen till nästa jaktsäsong drar igång finns det ett antal saker du som fastighetsägare kan göra för att skrämma bort dovhjorten från din mark och från samhället.

Minska tillgången på mat

Dovhjorten livnär sig på gräs, men äter också örter, blad och kvistar från småträd och buskar, bär, frukt, ek- och bokollon, kastanjer, grödor och ungskog. Se därför till att du inte serverar lättåtkomlig föda som lockar till sig hjorten:

  • Ta hand om fallfrukt
  • Sätt lock på komposten
  • Lägg nät runt eller över odlingsland
  • Släng inte fallfrukt eller annat växtmaterial i naturen, lämna till återvinningscentralen eller kompostera på egen tomt.

Stäng hjorten ute

Stängsla in hela eller delar av din trädgård så försvårar du för hjorten att ta sig in. Både staket och stängsel, framförallt elstängsel, är effektivt mot djuren.

Skräm bort hjorten

Många av hjortarna i Hällekis är vana vid människor och därför ovanligt orädda av sig. Generellt kan annars följande metoder skrämma bort dem:

  • Skrämselljud, främst ljud från människa men också hund har visat sig vara effektivt
  • Ljusreflexer, till exempel CD-skivor i träd som reflekterar ljus
  • Sprid urin i trädgården, doften är obehaglig för hjorten

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!