Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information om kommande skogsåtgärder i Källby

Någon gång under vecka 35-37 kommer det att gallras och avverkas skog för att möjliggöra framtida byggnationer i Källby.

Avverkning av skog

Någon gång under vecka 35-37 gallras och avverkas skog för att möjliggöra framtida byggnationer i Källby. Arbetet sker enligt detaljplan nr 260 del av Sjökvarn 1:15, för området mellan Braxenvägen och Råmån.

Gallring och avverkning sker även enligt detaljplan nr 279 Nordskog etapp 3, detta för att möjliggöra byggnation vid Nordskog 3C.

Se gärna kartor för vilka områden det gäller nedan.

Vid frågor

E.post:  miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se


Sjökvarn 1:15

Sjökvarn

Nodskog 3C

Nordskog 3C

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!