Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information gällande Nordskog 2, Källby

Götene kommun har påbörjat arbetet med att iordningsställa ett nytt bostadsområde, Nordskog 2. Arbetet innebär byggnation av gator, dagvattenhantering och anläggningsarbete för vatten och avlopp och kan därmed medföra vissa störningar inom området.

 Karta över områdetFörstora bilden

Karta över området

Vad händer och kommer att ske i området?

Förberedelser för att iordningsställa det nya bostadsområdet har påbörjats under vecka 25. Tidsplanen för byggnation kommer preliminärt att pågå fram till årsskiftet 2023/2024 med semesteruppehåll under sommaren.

Arbetet innebär byggnation av gator, dagvattenhantering och anläggningsarbete för vatten och avlopp.
Vi ber om överseende med eventuella störningar i samband med byggnation och byggtrafik inom området.

Projektet har blivit tilldelat enteprenör AMA AB (Allt i mark och anläggning i sydsverige AB) som för kännedom kommer att etablera sig inom området med byggbodar med mera under den tänka byggtiden.

Kontakt

E-post: gotene.kommun@gotene.se
Tel: Medborgarkontoret 0511-38 60 01

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!