Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Hyreslägenhet i Götene tätort eller villa på landet, om Göteneborna får välja.

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Nya lägenheter som byggs på Hjälmen 2

Nu har resultatet av bostadsundersökningen kommit. För de som har flyttplaner inom fem år vill majoriteten bo kvar i kommunen, i antingen hyreslägenhet eller villa. De flesta, 65%, har dock inga direkta flyttplaner för de kommande 10 åren.

På många håll i landet är det idag svårt att få tag i det boende man önskar, så även i Götene. För att få en förståelse för vilka nya bostäder som behövs i framtiden genomförde kommunen och Götenebostäder i fjol en bostadsundersökning tillsammans bland Götenes invånare. Resultatet från undersökningen är nu sammanställt.

Cirka 70 procent av de som har flyttplaner inom fem år kan tänka sig att flytta inom kommunen. De två intressantaste boendealternativen är hyreslägenhet och villa, med ungefär lika stora andelar. Bostadsrätt är ett mindre intressant alternativ. Det är främst yngre och äldre som vill flytta till hyreslägenhet och de önskar framför allt att den ska ligga i Götene tätort. Fördelningen för önskade antal rum i lägenheten följer ganska väl den storleksfördelning på lägenheter som Götenebostäder nu bygger i kvarteret Hjälmen. Personer som planerar att flytta till villa önskar i huvudsak många rum. De flesta av dessa önskar att villan ska ligga utanför Götene tätort, helst på Kinnekulle eller på landet i övrigt.

Tillgång till parkeringsplats och balkong/uteplats är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för de som vill flytta till hyreslägenhet, följt av god tillgänglighet. Dessa parametrar kommer att vara väl tillgodosedda för Götenebostäders nya lägenheter. Närheten till naturen är den klart viktigaste faktorn för de som önskar flytta till villa. Kommunens nya tomter som nu projekteras i Källby fyller väl detta önskemål.

Att ta fram nya bostäder kostar stora pengar och det är därför viktigt att det som byggs är det som kommunens invånare efterfrågar. Underlaget som tagits fram ska därför användas i exempelvis planeringsarbetet för nya villakvarter och framtida byggnation av lägenheter. Resultatet kommer också att användas som information till externa entreprenörer som är intresserade av att bygga bostäder i Götene kommun.

Fakta:

  • Syftet med undersökningen var att utreda och kartlägga kommuninvånarnas planer och tankar kring framtida boende i Götene kommun.
  • Enkäten genomfördes med hjälp av intervjuer, både via telefon och via personliga möten.
  • 850 kommuninvånare har svarat på enkäten.
  • Intervjuerna har genomförts under perioden 22 augusti till 26 september 2017.
  • Undersökningen genomförts av det oberoende undersökningsföretaget HKL Research.

Vid frågor kontakta

Martin Sohlberg,

VD, AB Götenebostäder

Telefonnummer: 0511- 38 62 98

E-post: martin.sohlberg@gotenebostader.se

 

Åsa H. Karlsson

Samhällsbyggnadschef, Götene kommun

Telefonnummer: 0511-386028

E-post: asa.h.karlsson@gotene.se

 

Götene kommun har cirka 13 200 invånare och består av tätorterna Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn samt en stor del landsbygd. Kinnekulle är kommunens främsta kännetecken och stolthet. Vårt övergripande mål är att vara en verksamhet i toppklass för våra medborgare. Götenebostäder är kommunens helägda bostadsbolag. Bolaget har totalt 383 lägenheter i Götene tätort, Källby och Lundsbrunn. Du kan läsa mer om Götenebostäder på www.gotenebostader.se.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!