Lyssna

Publicerad klockan .

Hundar söker efter granbarkborrar

För femte året i rad anlitar kommunen barkborrehundar som söker genom kommunens skogar efter granar som angripits av granbarkborre.

En barkborrehund står framför en gran som markerats då den är angripen av granbarkborreFörstora bilden

En barkborrehund står framför en gran som markerats då den är angripen av granbarkborre.

Granbarkborren är en liten skalbagge som lägger sina ägg innanför barken på granar. Ibland vid varma och torra somrar angrips ovanligt många granar som gör att trädet dör.

Hundarna kan med sina skarpa luktsinnen uppfatta dofter från granbarkborren när de hittat ett lämpligt träd att lägga ägg i. Tack vare detta kan vi i många fall arbeta förebyggande och minska angreppen.

Död ved i våra skogar är livsviktigt, men just död färsk gran är lurigt då den lockar till sig granbarkborrar. Däremot är död ved från ädellöv och tall viktiga för en rad insekter, svampar, lavar och fåglar.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!