Lyssna

Publicerad klockan .

Hindra spridning av invasiva arter i och från din trädgård

Nu när naturen är i full blom så är det viktigt att se över vad man har som växer på tomten. Har det kommit in något på tomten som inte ska vara där?

En ros blomma som kallas jättebalsamin. Förstora bilden

Jättebalsamin, klicka för att förstora.

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Importerade, exotiska och spännande växter har lockat trädgårdsentusiaster i alla tider. Bland dem finns tyvärr en del arter som i sin nya miljö sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut.

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.

Om du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare – ju tidigare desto bättre. EU-listade invasiva växter måste du ta bort, men vi rekommenderar dig att även ta bort andra invasiva växter för att förebygga problem i trädgården eller naturen. Var försiktig, för i samband med att man bekämpar dem är risken för spridning extra stor. Se till att få bort hela växten och framför allt de delar som förökar sig – frön och rotdelar.

Rapportera in dina observationer av invsiva växter.

Vad görs med växtavfallet?

Samla ihop avfall från invasiva främmande växter och lägg i plastsäckar som försluts väl. Därefter ska säckarna lämnas på återvinningscentralen.

Återvinningscentralen tar emot upp till 4 sopsäckar med växtavfall. Kontakta personal på plats för att lämna dessa säckar på rätt ställe. Om du har större mängder (mer än 4 sopsäckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

SLÄNG ALDRIG TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN INVASIVA ARTER I NATUREN ELLER KOMPOST.

Artspecifika råd

Blomsterlupin

Små plantbestånd kan man gräva upp. Vid större bestånd är det enklast med slåtter. Växtmaterialet bör avlägsnas för att förhindra att växtplatsen blir för näringsrik. Bekämpningen av blomsterlupinen tar flera år och måste pågå tills samtliga grobara frön från markens fröreserv är borta.

Jättebalsamin

Förhindra att jättebalsamin sprids genom att slå den innan blomning och frösättning. Om den slås tidigt kan växtmaterial lämnas på solbelysta platser. Om jättebalsaminen gått i blom eller börjat fröa sig, dra upp hela plantan och släng den i en plastsäck. Lämna sedan plastsäcken på återvinningscentralen.

Jätteloka

Ta bort fröställningar kontinuerligt, under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken på våren. Hantera växtavfall och jord som kan innehålla frön så de inte sprids vidare. Använd skyddskläder och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften.

Parkslide

Parkslide är mycket svår att bekämpa. Om du inte behöver bekämpa växten, alltså att den inte sprider sig låt den vara. Om du ser ett behov av att bekämpa parkslide bör metodval för bekämpning vara anpassad efter platsen. Det är viktigt att ha en genomtänkt plan och strategi innan man börjar bekämpa parkslide. Läs mer om bekämpning av parkslide på Naturvårdsverkets webbplats.

Gul skunkkalla

Bestånd av gul skunkkalla inklusive dess rotstammar bör grävas bort direkt, för att förhindra spridning. Inga bitar från rotstammen får lämnas kvar. Mindre rottrådar kan lämnas om de förblir i mörker. Nås de av ljus kan de ge upphov till nya plantor. Bekämpning kan göras under hela växtsäsongen, men bästa tiden är tidigt på sommaren när plantorna fortfarande är små.

Vresros

Mindre vresrosplantor kan man gräva upp, men större plantor ska klippas av vid basen med trädgårdssax eller röjsåg. Man lyckas sällan ta bort hela beståndet med en gång eftersom det bildas nya plantor från bitar av rötter som har blivit kvar i jorden.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!