Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

 Hållbarhetsprojektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” samlar politiker och tjänstemän för en gemensam insats

En geting hämtar nektar från en lila blomma. Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora.

Torsdagen den 2 september startar hållbarhetsprojektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” där politiker och tjänstemän bjuds in till att under var sin halvdag delta i en utbildning om projektet. Utbildningen har i syfte att öka kunskaper om ekosystemtjänster och grön infrastruktur hos biosfärkommunerna: Götene, Lidköping och Mariestad. Utbildningen arrangeras av Sweco, konsultföretag inom arkitektur och teknik.

Projektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” vill öka kunskapen kring ekosystemtjänster, grön infrastruktur samt ge konkreta och framgångsrika exempel till exploatörer som verkar i området. Projektet pågår fram till sommaren 2022 med start torsdagen den 2 september. Då möts politiker respektive tjänstepersoner under varsin halvdag för att ta del av hållbarhetsprojektet.

Utbildning på plats och digitalt

På grund av den pågående Covid-19 pandemin kommer utbildningen förhålla sig till aktuella restriktioner samt erbjuda deltagare att delta digitalt. Utbildningen kommer hållas i ett konferensrum i Centrumhuset med uppkoppling från konferensrummet till utbildningsledningen och övriga deltagare.

Projektet pågår till sommaren 2022

Med start i september kommer projektet pågå fram till sommaren 2022. Vid nästa projektaktivitet, som sker under våren 2022, kommer deltagarna att besöka olika delar av Biosfärområdet och ta del av konkreta och pågående insatser. Under det sista utbildningstillfället kommer deltagarna att koka ner tidigare och nyvunna erfarenheter och kunskaper till formulerade insatser samt samverkansidéer i Biosfärområdet.

Vill du delta?

Du är varmt välkommen att vara med en stund under utbildningen samt intervjua deltagarna. Föranmälan görs hos:

Mikael Lundgren, kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Plats
Centrumhuset, Götene kommun

Schema
Utbildning för politiker: 09.00-12.00
Lunchpaus för alla: 12.00-13.00
Utbildning för tjänstemän: 13.00-16.00

En gemensam insats

Biosfärkontoret (Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle) har samordnar arbetet kring hållbarhetsprojektet. Tillsammans i projektgruppen är Götene kommun, Lidköping kommun och Mariestad kommun varav Mariestad är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Förstora bilden

Klicka på bild för att förstora.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!