Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Granskning ändring av stadsplan, Detaljplan 249, för Källby samhälle

Publicerad: klockan

Gul husfasad med skylt där det står "Källby förskola".Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun planerar att bygga en ny förskola i Källby på samma ställe på skolområdet där förskolan ligger idag. Dagens förskola har haft problem med fukt och den rymmer inte så många barn som det behövs.

Ändring av DP 249 har varit på samråd. Länsstyrelsen hade synpunkter på planhandlingarna. Dessa redogörs för i samrådsredogörelsen där det också är beskrivet hur kommunen bemöter synpunkterna. Planhandlingarna har justerats och kompletterats med en beskrivning. Det har även möjliggjorts för en flytt av utfarten mot Järnviksvägen för att kunna anordna en säker miljö för hämtning och lämning av barn.

Den nya förskolan kommer att byggas i två våningar. Stadsplanen begränsar byggnadshöjden till 5 meter vilket, när planen gjordes räckte för två våningar. Gällande krav på bland annat byggnaders ventilation och energiförbrukning gör att fem meters byggnadshöjd inte är tillräckligt för tvåvåningshus. Därför är en planändring nödvändig. En tvåvåningsbyggnad har en byggnadshöjd på cirka 6,5 meter.

Var hittar du handlingarna?

Granskningshandlingarna finns uppsatta på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Kontoret är öppet måndag-fredag klockan 8-17. Planhandlingarna finns även att läsa här nedan.

Synpunkter

Yttranden ska vara skriftliga och skickas antingen via brev eller e-post under samrådstiden. Granskningstid: 2 juli till 5 augusti 2018.
Brev: Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post: ola.andreasson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!