Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommuns nya satsning - elbesparing som gynnar folkhälsan!

‐--------------------------

Uppdatering 2 april 2023 - april, april!

Som ett FÅTAL av er anade så var detta bara ett aprilskämt. Inget cykelschema kommer att skickas ut och med god elnivå kommer Centrumhusets verksamheter fortsätta jobba på som vanligt.

Vi kan även meddela att varken energirådgivare och projektledare Inge Ström eller elektriker Ella V. Brått jobbar kvar på kommunen efter helgen.

Tack för att ni var med på leken och förlåt för att vi lurades!

‐--------------------------

Elbristen har gjort sig påmind igen och vi behöver ta till nya, okonventionella åtgärder för att elen ska räcka till våra verksamheter i Centrumhuset i Götene. Vår energirådgivare har därför i samarbete med Folkhälsa i Skaraborg tagit sig an en ny satsning - Cykla för Centrumhuset! En satsning som både gynnar kommunens elbesparing och folkhälsomålet lokalt!

Framför Centrumhuset står sex träningscyklar med elstation för Centrumhusets elbesparing.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Under morgonen blev kommunens nya satsning för besparing av el i Centrumhuset klar. En satsning som från börjar var en akut åtgärd, men som senare blev ett långsiktigt projekt i samarbete med Folkhälsa i Skaraborg.

Projekt Cykla för Centrumhuset

Projektet har vår energirådgivare och projektledare Inge Ström valt att kalla Cykla för Centrumhuset. Syftet är att sänka de höga elkostnader som Centrumhuset har så att verksamheterna kan fortsätta sitt arbete som vanligt. Enligt Inge är det viktigt att Götenes kommuninvånare förstår den allvarliga situationen:

Just nu ligger Centrumhusets energinivå på 8 procent, vilket är skrämmande lågt. För att vi ska kunna hålla igång Centrumhusets verksamheter krävs det att alla Götenebor går ihop och tillsammans bidrar till att öka våra energireserver", säger Inge Ström, energirådgivare och projektledare.

Cyklar som genererar el

Utanför Centrumhuset står numera en elgenerator som visar Centrumhusets aktuella energinivå. Cyklarna som står på gräsytan är alla kopplade till elgeneratorn. Genom att trampa på cyklarna genereras el på ett hälsosamt och miljövänligt sätt. Installationen gjordes av kommunens elektriker:

Förutom den växlande väderleken så har installationen genomförts utan större problem. Varje cykel har en elkabel som i sin tur kopplats samman till en enda koppling. Denna kopplingen leder till generatorn som vi placerat i en elstation. På displayen går det att se hur många procent generatorn har laddats och antalet trampade kilometer som krävs för att nå 100 procent. Målet är att generatorn ska ligga mellan 85-100 procent", säger Ella V. Brått, kommunelektriker.

Brev med schema skickat till hushållen

Brev har skickats ut till samtliga hushåll i Götene kommun med information och tilldelat schema för när och hur länge varje hushåll ska cykla. Beroende på antal personer i hushållet så kan det hända att flera hushåll slås ihop på samma schema för att fylla upp alla cyklar.

Kontakt

Har du några frågor kring projektet eller ditt hushålls cykelschema? Kontakta:

Inge Ström, energirådgivare och projektledare
E-post: inge.strom@gotene.se

Ella V. Brått, kommunelektriker
E-post: Ella.v.bratt@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!