Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun har antagit 11 klimatlöften för 2022!

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030 - som samlar företag, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Under 2022 kommer Götene kommun arbeta med 11 antagna klimatlöften.

Rosa hängande blommaFörstora bilden

Foto: Mikael Lundgren

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

De 426 klimatlöften som kommunerna i Västra Götaland genom beslut i respektive kommunstyrelse åtagit sig att uppfylla under 2022 kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter (beräkningarna är preliminära och kan komma att ändras). Det motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

Antagna klimatlöften för 2022

Kommunstyrelsen i Götene kommun beslutade att anta dessa Klimatlöften för 2022:

 • Klimatlöfte 1 – Vi har en laddplan för kommunen.
 • Klimatlöfte 3 – Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
 • Klimatlöfte 4 – Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 • Klimatlöfte 7 – Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
 • upphandlingar.
 • Klimatlöfte 8 – Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • Klimatlöfte 9 – Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 • Klimatlöfte 12 – Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
 • Klimatlöfte 13 – Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.
 • Klimatlöfte 14 – Vi genomför energieffektiviseringar.
 • Klimatlöfte 20 – Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Är du intresserad av att läsa mer om denna satsning i Västra Götaland kan du gå in och läsa mer på klimat2030.se

Kontakt

Mikael Lundgren, kommunutvecklare Samhällsbyggnad
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!