Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun antar 20 klimatlöften

Nu antar kommunerna i Västra Götaland totalt närmare 800 KLIMATLÖFTEN inför 2024-2026!

Kommunernas klimatlöften 2024-2026Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Arbetet är en del i att nå målet om en fossiloberoende region 2030.

Klimatutsläppen behöver minska snabbare och kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Satsningen Kommunernas klimatlöften går nu in i en ny fas - listan med löften har utökats från 20 till 30 löften och genomförandeperioden förlängts till tre år.

Vi höjer ribban och visar därmed att vi har en hög ambition i det här arbetet. säger kommunalrådet Johan Månsson (källa: NLT).

Götene kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
2. Vi har en koldioxidbudget.
3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
4. Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
11. Vi gör klimatsmarta inköp.
12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Mer information om de antagna klimatlöftena.

Länsstyrelsen i Västra Götalands pressmeddelande.

Kontakt

Har du frågor gällande kommunens arbete med klimatlöften är du välkommen att kontakta Tomas Ekelund, miljöstrateg.

Telefon: 0511-38 60 69
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!