Lyssna

Publicerad klockan .

Glöm inte rapportera in dina observationer av invasiva arter

www.invasivaarter.nu kan du rapportera in dina observationer av invasiva främmande arter. Det vill säga arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden.

En storväxt jätteloka. Förstora bilden

Jätteloka, klicka för att förstora.

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Vem ansvarar för att ta bort de invasiva arterna?

När det gäller EU-listade invasiva växter så är det markägaren som är ansvarig för att ta bort växten. För andra invasiva växtarter finns ingen skyldighet att bekämpa, men Naturvårdverket rekommenderar att det görs ändå. När det gäller invasiva främmande ryggradsdjur som finns på EU:s lista, så är det Svenska Jägareförbundet som för närvarande har uppdrag att bekämpa dem.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!