Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Glöm inte rapportera in dina observationer av invasiva arter

invasivaarter.nu kan du rapportera in dina observationer av invasiva främmande arter. Det vill säga arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden.

Ett foto på jättebalsamin.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Vem ansvarar för att ta bort de invasiva arterna?

När det gäller EU-listade invasiva växter så är det markägaren som är ansvarig för att ta bort växten. För andra invasiva växtarter finns ingen skyldighet att bekämpa, men Naturvårdverket rekommenderar att det görs ändå.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!