Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Glöm inte lämna dina synpunkter kring området vid småbåtshamnen i Hällekis

Fram till 9 juni 2021 har du som bor i Hällekis möjlighet att lämna synpunkter om området vid småbåtshamnen och dess fortsatta användning. Är det bostäder som passar bäst eller ska området fortsätta användas för turism och som ställplats? 

Ytan mellan Sjöråsvägen och småbåtshamnen har sedan en tid tillbaka varit planlagd för bostäder. Av olika skäl har ytan aldrig blivit bebyggd utan har huvudsakligen använts som ställplats för husbilar. Nu vill vi ha synpunkter från er Hällekisbor om områdets fortsatta användning. Det kommer vara möjligt att lämna in förslag fram till den 9 juni 2021.

Så här lämnar du ditt förslag

Skicka ett mail till emelie.thim@gotene.se med dina synpunkter. Tänk på att dina synpunkter endast ska omfatta det rödmarkerade området.

Fortsatt arbete

Utifrån inkomna synpunkter och möjliga verksamhetsmässiga aspekter kommer det utarbetas ett underlag som ska ligga till grund för framtida beslut. Vi kommer att besvara inkomna synpunkter i en sammanfattande redovisning.

Bild på Hällekis småbåtshamn med rödmarkerad område för kommande planering av användningsområde.

Synpunkter gäller för området innanför den röda markeringen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!