Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fyra nya planer ute på samråd

Publicerad: 4 oktober 2010

Här hittar du länkar till fyra planer, vilka är ute på samråd. Samrådstiden är 4 oktober - 1 november.

Detaljplan för Sjökvarn 1:15 m.fl., Källby
Tillägg till områdesbestämmelser för Sjökvarn 1:1 m.fj., Källby
Detaljplan för kv. Päronet och Melonen m.fl., Götene
Tillägg till detaljplan för Götene 16:2, Götene, Medeltidens värld

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!