Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fyra detaljplaner under samråd

Nu genomförs flera mindre förändringar av fyra detaljplaner. Ändringarna sker med så kallat enkelt planförfarande, vilket innebär att planen endast går ut på samråd. Planen antas därefter utan utställning.

Följande planer är aktuella:

Guttorp 1:163 och 1:197, Transformator i Lundsbrunn
Kvarteret Hjälmen/Skölden, Vikingagatan i Götene
Källbytorp 7:8 och S:3, i Källby
Mariedal 4:2 och Guttorp 1:136, i Lundsbrunn

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!