Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fornängsskolan skapar sin egen el

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Det råder stor politisk enighet i Götene kommun om att stärka kommunens miljöarbete. Just nu sker olika miljöinsatser runt om i kommunen i linje med den nya energi- och klimatplan.

I I slutet av december 2012 blev Götene kommuns första solsellsanläggning klar. Den är monterad på Fornängsskolans fasad och delvis på skolans tak. De fasadmonterade solcellerna fungerar också som solavskärmning för fönstren så att det inte blir för varmt inomhus, vilket länge har varit ett problem på skolan.

Anläggningen beräknas producera drygt 20 000 kWh el per år vilket motsvarar ungefär vad fyra normala villor drar i hushållsel per år. För kommunen innebär det ungefär 20 000 kronor lägre elkostnad per år. Dessutom minskar behovet av kyla inne i lokalerna vilket ger ytterligare besparing. För en del av anläggningens kostnader fick kommunen ett statligt bidrag.

Energi- och klimatplanen går att ta del av på Medborgarkontoret i Centrumhuset i Götene eller på www.gotene.se/planer.

För frågor eller synpunkter gällande energi- och klimatplanen kontakta: Mikael Lundgren
telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

För frågor om kommunens energieffektivisering kontakta:
Fredrik Hedman, Energiplanerare Götene och Skara kommuner
Telefon: 0511- 322 04

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!