Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förlängd samrådstid för fördjupad översiktsplan för Kinnekulle

Publicerad: klockan

Av misstag har länken "planbeskrivning" på hemsidan varit kopplad till samrådshandlingen (dat. feb. 2013) i stället för granskningshandling (dat. dec 2013).

Efter samråd med Länsstyrelsen förlängs därför utställningstiden t.o.m. 21 maj 2014.

Ny samrådstid: 24 februari 2014- 21 maj 2014

Länk till planhandlingarna

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!