Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 27 mars 2014 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 27 mars 2014 klockan 14.42.

Förlängd samrådstid för fördjupad översiktsplan för Kinnekulle

Publicerad: 27 mars 2014 klockan 14.42

Av misstag har länken "planbeskrivning" på hemsidan varit kopplad till samrådshandlingen (dat. feb. 2013) i stället för granskningshandling (dat. dec 2013).

Efter samråd med Länsstyrelsen förlängs därför utställningstiden t.o.m. 21 maj 2014.

Ny samrådstid: 24 februari 2014- 21 maj 2014

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!