Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 10 april 2017 och är kanske inte aktuell längre.

Föreslå kandidater till 2017 års byggnadsvårdspris senast 7 maj

Publicerad: 10 april 2017

Vid sitt sammanträde den 20 juni kommer Miljö- och bygglovnämnden att dela ut byggnadsvårdspriset för 2017.

Förslag till pristagare kan lämnas av alla. Miljö- och bygglovnämnden kan även själv föreslå kandidater.

Exempel på insatser som kvalificerar till byggnadsvårdspriset.

Förslag på kandidater ska sändas till:

Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene, senast 7 maj.
eller på e-post
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 10 april 2017