Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Falkängens nya detaljplan på samråd

En ny detaljplan för Falkängen är godkänd för att gå ut på samråd. Detta med anledning av att anläggningen ska läggas ut för försäljning. Den nya detaljplanen fastställer att fastigheterna på Falkängen även fortsättningsvis ska användas till besöksanläggning och att de kulturhistoriska värdena skyddas. Under samrådstiden har allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter och önskemål kring den nya detaljplanen.

Förstora bilden

Falkängen är ett viktigt besöksmål och kulturnav för Kinnekulle och Götene kommun. Det erbjuder en kombination av hantverksbutiker, café och boendeanläggning där besökarna kan bo, äta och handla. Falkängens utbud är en populär reseanledning för besökarna och har därmed en nyckelroll i Kinnekullebygdens besöksnäring. Men byggnaderna i Falkängen har ett stort renoverings- och underhållsbehov och Götene kommun är inte den lämpligaste fastighetsägare som kan utveckla Falkängen till den potential som besöksmålet har.

Kommunfullmäktige beslut december 2019

Därför tog kommunfullmäktige den 16 december 2019 beslut om att Falkängens fastigheter ska säljas med förbehållet att anläggningen ska drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras.

Försäljning fick inte slutföras innan en ny detaljplan är klar.

Kommunen är mån om att beslutet om försäljning av Falkängen ska leda till att Falkängens framtida utveckling kan ske på lämpligaste sätt.

Falkängens nya detaljplan på samråd

Den nya detaljplanen för Falkängen är nu klar och fastställer användningen till besöksanläggning och de kulturhistoriska värdena skyddas genom rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser samt utökad bygglovsplikt för förändringar exteriört.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att detaljplanen för Falkängen godkänns för samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Start av försäljningsprocessen

Fastighetsbyrån i Götene har fått uppdraget att starta försäljningsprocessen inom kort med möjlighet att lämna intresseanmälan med anbud. Det innebär att kommunen kommer att utvärdera de inkomna anbuden. 30 september 2021 är senaste datum att lämna in intresseanmälan med anbud. Kommunen kommer att ha fortsatt diskussion med de som lämnat in förslag som uppfyller kraven.

Vid frågor kontakta

Juliane Thorin, kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: juliane.thorin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!