Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

En koldioxidbudget tas fram för kommunen

En koldioxidbudget ska synliggöra den samlade mängd koldioxid som släpps ut i Götene kommun. Den ska också bli ett verktyg för att följa upp arbetet med att minska utsläppen för att på sikt kunna uppnå så kallat nettonollutsläpp. Koldioxidbudgeten blir tillgänglig den 24 april.

Götene kommun har tagit initiativ till att ta fram en koldioxidbudget. En koldioxidbudget visar upp hur stora utsläpp av koldioxid företag, organisationer och privatpersoner står för inom en kommun. I den framgår också med hur mycket företag, organisationer och invånare i kommunen behöver minska sina utsläpp för att de ska kunna upp nå sin del av Parisavtalet.

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

För att Götene kommun ska uppnå vår del av Parisavtalet måste våra sammanlagda utsläpp inom kommunen minska med 14 procent per år fram till år 2045. Då kan vi uppnå ett så kallat nettonollutsläpp.

Vad är nettonollutsläpp?

Med nettonollutsläpp menas att utsläppen av växthusgaser inte överstiger den mängd som kan tas bort från atmosfären genom användning av olika tekniker eller metoder. Alltså, utsläppen av växthusgaser är lika mycket eller lägre än den mängd som kan renas ur luften.

Så kommer koldioxidbudgeten användas

I koldioxidbudgeten är det tydligt att det inte kommer att räcka med att kommunens organisation gör förändringar för att minska utsläppen. De kommunala verksamheterna beräknas enbart stå för tre till fyra (3-4) procent av kommunens samlade utsläpp från fossila bränslen.

Om vi ska klara av att nå målet i Parisavtalet, både på global och lokal nivå, så måste alla hjälpa till. Vi verkar i ett av världens biosfärområden och är ett modellområde för hållbar utveckling så här finns goda förutsättningar. Det sker redan många positiva initiativ runt om i vår kommun, inte minst i näringslivet och kommunen vill arbeta tillsammans med såväl företag och organisationer som privatpersoner för att minska utsläppen. Detta är inget som kan göras snabbt och enkelt. Det är stora och omfattande förändringar som måste till, men det är avgörande att det görs", säger Tomas Ekelund, miljöstrateg på Götene kommun.

I koldioxidbudgeten kommer vi kunna följa utvecklingen av minskningen av utsläpp inom kommunens geografiska område. Den ger oss ett konkret sätt att följa upp de insatser som görs i kommunen och säkerställa att vi tar oss i rätt riktning.

Vad händer nu?

Den 24 april kommer Götene kommuns koldioxidbudget presenteras för kommunstyrelsen och även bli tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida.

Läs mer om koldioxidbudgeten och om kommunens arbete med den.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!