Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

En jaktsäsong med goda resultat

Kommunen har genomfört jakt på dovhjort under de senaste månaderna i Hällekis. Ett fyrtiotal hjortar har fällts inne i samhället. Utmaningarna med dovhjortar i våra samhällen kan dock inte lösas på en säsong och nu är den allmänna jakttiden för dovhjort över. Nu måste vi alla hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för att hålla hjortarna på avstånd.

Två dovhjortar på ett fält. Förstora bilden

Foto: Mikael Lundgren. Klicka för att förstora bilden.

Syftet med jakten i Hällekis som kommunen har genomfört under vårvintern har varit att skrämma dovhjortarna så att de inte längre upplever samhället som en trygg plats.

Den 31 mars avslutades jaktsäsongen på dovhjort. Även om vi är nöjda med jakten kan problematiken med hjortar inne i samhället inte lösas på en jaktsäsong. Det är ett löpande arbete som måste pågå under flera år och som vi tillsammans måste hjälpas åt för att få bukt med.

Svår jakt med goda resultat

Nu när jaktsäsongen är över har vi gjort en utvärdering tillsammans med de jaktlag som har deltagit och med dovhjortskommitteen.

Under jaktsäsongen har totalt fyrtio hjortar fällts inne i Hällekis samhälle. Tack vare den ökade aktiviteten har vi sett att hjortarna har fått ett annat rörelsemönster och att flera hjortar har fällts utanför samhället.

Det finns många svårigheter med att genomföra jakt inne i ett samhälle. Men tack vare denna säsong kan vi nu utveckla jakten tills nästa säsong som börjar i oktober 2023.

Nu har vi alla ett gemensamt ansvar

För att inte låta hjortarna tro att det är tryggt inne i samhället igen till nästa jaktsäsong drar igång finns det ett antal saker du som fastighetsägare kan göra för att skrämma bort dovhjorten från din mark och från samhället.

Minska tillgången på mat

Dovhjorten livnär sig på gräs, men äter också örter, blad från småträd och buskar, bär, frukt, ek- och bokollon, kastanjer, grödor och ungskog av bland annat tall och gran. Se därför till att du inte serverar lättåtkomlig föda som lockar till sig hjorten:

  • Ta hand om fallfrukt
  • Sätt lock på komposten
  • Lägg nät runt eller över odlingsland
  • Släng inte fallfrukt eller annat växtmaterial i naturen

Stäng hjorten ute

Stängsla in hela eller delar av din trädgård så försvårar du för hjorten att ta sig in. Både staket och stängsel, framförallt elstängsel, är effektivt mot djuren.

Skräm bort hjorten

Många av hjortarna i Hällekis är vana vid människor och därför ovanligt orädda av sig. Generellt kan annars följande metoder skrämma bort dem:

  • Skrämselljud, främst ljud från människa men också hund och varg har visat sig vara effektivt
  • Ljusreflexer, till exempel CD-skivor i träd som reflekterar ljus
  • Sprid urin i trädgården, doften är obehaglig för hjorten

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!