Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

En gemensam utmaning att hålla hjortarna på avstånd

Kommunen har genomfört jakt på dovhjort under de senaste månaderna i Hällekis. Många fortsätter att höra av sig till kommunen och tycker att jakten på dovhjort borde utökas. Utmaningarna med dovhjortar i våra samhällen kan dock inte lösas på en säsong och nu är den allmänna jakttiden för dovhjort snart över. Nu måste vi alla hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för att hålla hjortarna på avstånd.

Två dovhjortar står i en trädgård. Förstora bilden

Dovhjort

Syftet med jakten i Hällekis som kommunen har genomfört under vårvintern har varit att skrämma dovhjortarna så att de inte längre upplever samhället som en trygg plats.

Den 31 mars avslutas jaktsäsongen på dovhjort. Även om vi är nöjda med jakten kan problematiken med hjortar inne i samhället inte lösas på en jaktsäsong. Det är ett löpande arbete som måste pågå under flera år och som vi tillsammans måste hjälpas åt för att få bukt med.

Svår jakt med goda resultat

Svårigheter med att genomföra jakt inne i ett samhälle är att många fler än bara hjortarna rör sig. Därför utses ett fåtal noga utvalda platser i samhället där det är säkert att skjuta hjortarna. Det är dock inte helt enkelt att få djuren till de platserna.

Jakten försvåras också av att hjortarna rör sig i flock. En av huvudprinciperna inom jakt är att inte orsaka onödig lidande. Jägarna får därför inte skjuta mot en flock just eftersom det kan orsaka onödigt lidande för djuren.

Utvärdering lägger grunden inför nästa jaktsäsong

När jaktsäsongen är över kommer vi att göra en utvärdering av jakten tillsammans med de jaktlag som har deltagit.

Utifrån resultatet av utvärderingen kommer vi sedan att börja planera inför nästa jaktsäsong som startar i oktober.

Vad kan du som fastighetsägare göra för att mota bort dovhjorten?

För att inte låta hjortarna tro att det är tryggt inne i samhället igen till nästa jaktsäsong drar igång finns det ett antal saker du som fastighetsägare kan göra för att skrämma bort dovhjorten från din mark och från samhället.

Minska tillgången på mat

Dovhjorten livnär sig på gräs, men äter också örter, blad från småträd och buskar, bär, frukt, ek- och bokollon, kastanjer, grödor och ungskog av bland annat tall och gran. Se därför till att du inte serverar lättåtkomlig föda som lockar till sig hjorten:

  • Ta hand om fallfrukt
  • Sätt lock på komposten
  • Lägg nät runt eller över odlingsland
  • Släng inte fallfrukt eller annat växtmaterial i naturen

Stäng hjorten ute

Stängsla in hela eller delar av din trädgård så försvårar du för hjorten att ta sig in. Både staket och stängsel, framförallt elstängsel, är effektivt mot djuren.

Skräm bort hjorten

Många av hjortarna i Hällekis är vana vid människor och därför ovanligt orädda av sig. Generellt kan annars följande metoder skrämma bort dem:

  • Skrämselljud, främst ljud från människa men också hund och varg har visat sig vara effektivt
  • Ljusreflexer, till exempel CD-skivor i träd som reflekterar ljus
  • Sprid urin i trädgården, doften är obehaglig för hjorten

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!