Lyssna

Publicerad klockan .

Dispens krävs för majbrasa

Enligt det nya avfallsdirektivet från EU, som trädde i kraft den 1 januari 2024, är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska diskutera möjligheter till avsteg från direktivet på kommande möte. Om du vill elda majbrasa måste du i nuläget söka dispens.

Eldslågor mot en natthimmel. Förstora bilden

Vill du arrangera ett Valborgsmässofirande med majbrasa? Då måste du söka dispens. Det gör du hos kommunens miljö- och hälsoavdelning.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter till den som söker dispens
  • Var firandet ska anordnas
  • Under vilka tider ni ska elda
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Skicka informationen till: miljohalsa@lidkoping.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!