Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Detta gör vi för att minska elförbrukningen i kommunen

På uppdrag av regeringen ska Götene kommun, precis som resten av Sverige, bidra till en minskad energiförbrukning med 5 procent. Här kan du ta del av våra åtgärder för energieffektivisering i kommunen. Genom att förbruka mindre el kan vi minska risken för elbrist i vinter. Om vi hjälps åt kan vi tillsammans förbättra situationen!

Glödlampor som står på rad. Alla är släckta förutom en i mitten, illustration.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser utan även om risken att elen inte kommer att räcka till alla i vinter. Därför har regeringen gett myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner uppdraget att minska användningen av el med 5 procent.

Tidigare åtgärder för energieffektivisering

Götene kommun har under en längre period arbetat med att minska år energiförbrukningen. Vi avsätter årligen medel i budgeten för energieffektiviseringar för kommunens byggnader. Sedan 2009 har det genererat energieffektivisering på cirka 30 procent på el och 13 procent på värme.

Här listas exempel på de åtgärder som vi har genomfört i syfte att minska kommunens förbrukning av el:

 • Nya ventilationsaggregat i Ljungsbackenskolan och Ljungsbackens förskola.
 • Ny belysning i idrottshallar på Källby Gård och Liljestensskolan.
 • Ny belysning i Kulturskolan, Prästgårdsskolan och Ljungsbackens förskola.
 • Solcellsanläggning över kök och matsal på Prästgårdsskolan samt äldreboende Backlyckan i Hällekis.
 • Kommunala lokaler har utrustats med automatiskt belysning.
 • Kommunens gatubelysning har bytts ut till LED.
 • Energianalys genomförd av hyresrättsföreningen Götene äldrehem och hela deras fastighetsbestånd.
 • Fjärrvärme värmer upp kommunala fastigheter.
 • Vid ombyggnation gäller dagens krav inom plan- och bygglagen, som är mer energieffektivare än tidigare.

Åtgärder som sker löpande

Utöver det åtgärder som redan har genomförts så arbetar vi fortlöpande på att få ner energiförbrukningen ytterligare. Här är några saker som vi gör just nu:

 • Ersätter ventilationer och isolerar byggnader med kallvind.
 • Vid utbyte av fönster så ersätts de med nya, energieffektiva fönster.
 • Där behov finns justerar vi värmesystem och byter ut termostater och ventiler.
 • Byter till LED-belysning i våra byggnader.
 • Planerar för att installera en till solcelssanläggning under 2023.

Åtgärder som vi inte kommer att genomföra

Det pågår diskussioner om ytterligare åtgärder i flera av Sveriges kommuner, bland annat om att släcka gatubelysning och sänka värmen i kommunala lokaler. Av flera olika anledningar är detta inte aktuellt i Götene kommun.

Släcka gatubelysningen

Att släcka all gatubelysning och annan offentlig belysning i Götene kommun är inte aktuellt. Samtlig gatubelysning i kommunen är bytt till energisnål LED-belysning och dimras ju senare kvällen lider, först till 75 procent av verkningsgraden och senare till 50 procent. Bytet till LED-belysning har resulterat i en minskad energiförbrukning med 57 procent.

Så för att spara ytterligare el på gatubelysningen måste lamporna släckas helt. Detta kan medföra oro och samhället kan upplevas som mer otryggt, vilket vi inte vill bidra till. Inte heller att släcka varannan eller var tredje lampa är ett alternativ då det skulle innebära en minimal elbesparing.

Minska belysning i lokaler

Att minska belysning i kommunens lokaler skulle innebära en liten elbesparing då största andelen av belysningen är LED och många lampor har automatisk ljusavstängning. Därför värderas frågan om tillgänglighet och trygghet högre, särskilt när det gäller boendemiljöer.

Sänka temperaturen i lokaler

De flesta av våra kommunala lokaler värms med hjälp av fjärrvärme. Det innebär att det inte ger någon direkt effekt på elförbrukningen att sänka värmen. En temperatursänkning påverkar dessutom den enkildes boendemiljö på till exempel våra särskilda boenden, något vi vill undvika.

Uppmaning till kommunens verksamheter att spara el

Utöver de övergripande åtgärder som vi har genomfört uppmanar vi även alla våra verksamheter och medarbetare att hjälpa till att få ner energiförbrukningen på våra arbetsplatserna ytterligare genom till exempel att:

 • släcka när man lämnar ett rum
 • byta ut gamla lampor till LED
 • sätta datorer i standby-läge när de inte används
 • stänga av datorer och annan teknisk utrustning vid arbetsdagens slut.

Tillsammans gör vi skillnad!

Genom små åtgärder kan du enkelt spara energi hemma och på din arbetsplats. Förutom att du sparar pengar vid minskad energianvändning så har det även en positiv påverkan på miljön.

Läs mer om åtgärder du kan göra för att spara el på Energimyndighetens hemsida.

Tillsammans mildrar vi effekterna och minskar risken för elbrist!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!