Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga störande måsar

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Nu är det tid för måsarna att häcka. Tidigare var kobbar och skär naturliga häckningsplatser men förändringar i miljön har gjort att måsarna nu ofta väljer att häcka på tak.

Måsarna kan föra oväsen, lämna spillning efter sig och kan uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni. Många förespråkar avskjutning, men avskjutning ger bara en kortvarig effekt.

Förebyggande åtgärder för dig som fastighetsägare

Det är bra om du som fastighetsägare har följande saker i åtanke när måsarna kommer:

  • Rensa tak och hängrännor från gamla och påbörjade bon.
  • Blockera lämpliga sittplatser med nät.
  • Informera boende om att inte mata fåglarna.
  • Efter häckningsperioden, städa åter taken från bon.
  • Vid behov, anlita företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Bestämmelser i miljöbalken

Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten, som exempelvis långvariga störningar av måsskrik.

Om allvarlig skada eller olägenhet orsakas av att en fågel byggt bo i ett hus eller på en gård, får boet med ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Vid frågor kontakta:

Miljö-Hälsa i Lidköping
Telefon: 0510-77 17 90.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!