Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att se över dina häckar och träd mot gatan

Växtligheten på din tomt kan bli ett hinder för andra i din omgivning och utgöra en trafikfara. Tänk på att hålla fri sikt i korsningar och underlätta framkomlighet vid trottoarer, gång- och cyklevägar.

Från och med vecka 27 kommer tillsyn att ske i kommunens tätorter.

Vilka mått gäller?

I gatukorsningar ska en triangel på tio meter ha fri sikt. Detta innebär att all växtlighet inom detta område ska klippas ner till högst 80 centimeter över körbanans höjd.

Bilden visar en gatukorsning med 10 meter fri sikt där häckar och staket får vara högst 80 cm

 

Stora träd utmed trottoarer och gata ska beskäras så att de har en fri höjd ovan trottoar på 2,50 meter, över cykelbana 3,20 meter och över gata 4,60 meter.

Bilden visar växtlighet över gång-, cykel- och körbana

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!