Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att se över dina häckar och träd mot gatan

Publicerad: klockan

Dina rara växter kan hindra och skymma fordon och gångtrafik. Låt det bli en god vana att vår och höst ansa växtligheten på din fastighet så den inte skymmer och hindrar trafiken. På vintern är det även viktigt att snöröjningsfordonen kan ta sig fram obehindrat. Från och med vecka 41 kommer tillsyn att ske.

Under vecka 41 påbörjar bygglovavdelningen tillsyn på häckar och träd mot gator och trottoarer i kommunens tätorter.

Vilka mått gäller?

I gatukorsningar ska en triangel på tio meter ha fri sikt. Detta innebär att all växtlighet inom detta område ska klippas ner till högst 80 centimeter över körbanans höjd.

Stora träd utmed trottoarer och gata ska beskäras så att de har en fri höjd ovan trottoar på 2,50 meter, över cykelbana 3,20 meter, och över gata 4,60 meter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!