Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att "göra verkstad" av nya målsättningar i kommunens miljöarbete!

Kommunstyrelsen i Götene kommun beslöt den 31 augusti att satsa på en mängd antaganden i åtgärdsprogrammet för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet i Västra Götaland.

Förstora bilden

Foto: Mikael Lundgren

Ett mer hållbart Västra Götaland

Götene kommun satsar på 28 stycken åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen som löper under åren 2022 – 2025. Det handlar bland annat om att:

  • Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle.
  • Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag.
  • Stödja markägare att anlägga nya våtmarker.
  • Skydda värdefulla skogsområden.
  • Skapa blomrika miljöer för pollinerare.

Det är väldigt roligt att ambitionen och målsättningen finns att skapa ett mer hållbart Västra Götaland. Nu gäller det att alla delar av den kommunala verksamheten arbetar mot samma mål för att bli en mer hållbar kommun, säger Fredrika Klang Schönborg, Kommunekolog på Götene kommun.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om varför grön infrastruktur är viktigt och vad det innebär, hur vi i Sverige jobbar för att bevara och utveckla grön infrastruktur genom regionala handlingsplaner och med samverkan mellan de olika aktörerna i landskapet? Se i så fall gärna naturvårdsverkets kortfilm här.

Eller besök www.hallbartVG.se

Vid frågor kontakta

Mikael Lundgren
Kommunutvecklare, Samhällsbyggnad
E-post: mikael.lundgren@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 83

Fredrika Klang Schönborg
Kommunekolog, Samhällsbyggnad
E-post: fredrika.klang-schonborg@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 33

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!