Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Centrumhuset energieffektiviseras med bidrag från Natur­skyddsföreningen

Centrumhusets tegelfasad med parkblommor i förgrunden.

Klicka på bilden för att förstora.

Nu påbörjas ett större projekt för att energieffektivisera Götene Centrumhus. Det är ett led i kommunens arbete med att minska verksamheternas energianvändning och därmed sänka framtida driftkostnader och minska miljöbelastningen.

För kommunens arbete med att energieffektivisera sina egna verksamheter har en särskild pott med medel avsatts för att genomföra åtgärder. Detta år satsas dessa medel på Centrumhuset där flera möjliga energieffektiviserande åtgärder fortfarande finns att göra. Nu rör det sig om ny belysning och belysningsstyrning i stora delar av korridorerna. Dessutom ska några äldre fläktmotorer som är ineffektiva bytas ut.

- Det är angeläget att komma vidare med energieffektiviserande åtgärder i våra fastigheter. Både för att det är långsiktigt lönsamt och för att det minskar verksamhetens miljöbelastning. Centrumhuset är en av kommunens största och mest energikrävande fastigheter och där finns fortfarande en hel del kvar att göra för att minska denna förbrukning, säger Fredrik Hedman, energiplanerare för Götene och Skara kommuner.

Projektet i sin helhet beräknas kosta lite drygt 1 miljon kronor att genomföra. Av detta belopp bidrar nu Naturskyddsföreningen med 200 000 kronor ur den energieffektiviseringsfond som inrättats just för att bidra till åtgärder av det här slaget. Fonden bygger på avsättningar från försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

- Götenes Centrumhus är ett utmärkt exempel på hur vi vill att vårt miljömärkningssystem för el ska fungera, det vill säga att man köper in Bra Miljövalmärkt el och sedan kan minska sina energikostnader genom energieffektivisering som delvis finansieras av miljömärkningssystemet, säger Jesper Peterson, produktansvarig på Svenska naturskyddsföreningen.

​Kontaktperson

Fredrik Hedman, energiplanerare 
Skara och Götene kommuner 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!