Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Biosfärkontoret söker högskolestudent till utförande av examensarbete om Biosfärområdets attraktivitet

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

De tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping ingår i det av Unesco utsedda Biosfärsområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”, www.vanerkulle.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Biosfärsområdets fokus på hållbar samhällsutveckling erbjuder unika fördelar för området och de tre kommunerna vill kartlägga de unika fördelarna kopplat till det som attraherar nya invånare och nya hållbara företag. Vi söker därför en högskolestudent som ska utföra sitt examensarbete till hösten 2013 och som skulle vilja studera Biosfärområdets attraktivitet.

Syfte

Att ta fram ett underlag som kommunerna i Biosfärsområdet kan använda för att marknadsföra Biosfärsområdet som ett unikt område att bo, arbeta och leva i och för att starta och driva hållbara företag. Att ta fram ett underlag för att utveckla Biosfärsområdet och ytterligare öka dess attraktionskraft i de intressanta målgrupperna.

Nulägesanalys

Uppdraget innebär att göra en kartläggning och nulägesanalys utifrån nedanstående rubriker. Nulägesanalysen kan om man så vill delas upp i mindre deluppdrag.

1. Unika faktorer

Kartlägga vad av befintliga och utvecklingsbara unika faktorer i Biosfärsområdet som gör området attraktivt. Inventera vad Biosfärsområdet är bra på, vad som är på gång, dolda styrkor som redan finns eller kan utvecklas. Detta kan genomföras exempelvis genom SWOT-analys av områdets unika faktorer, intervjuer med nyckelpersoner, egna iakttagelser och undersökningar.

2. Nya invånare och attraktionskraft

Kartlägga vad som attraherar personer att flytta till en ort där de vill bo, arbeta och leva. Genom en målgruppsanalys identifiera intressanta målgrupper. Det kan t ex vara välutbildade unga, barnfamiljer, kreativa entreprenörer eller andra målgrupper. Detta görs genom en översikt av befintlig forskning och egna undersökningar. Här finns möjligheter att själv välja lämplig metod t.ex. intervjuer med inflyttare, workshops. Fokus skall ligga på mjuka värden men även yttre faktorer skall ingå, vad som attraherar de önskade målgrupperna.

3. Hållbar företagsutveckling och attraktionskraft

Kartlägga vad som krävs för att attrahera och behålla kvalificerade personer, vad som attraherar dynamiska entreprenörer när de skall välja ort där de kan starta och utveckla hållbara företag som bidrar till att stimulera hållbar utveckling. Med hjälp av befintlig forskning, egna undersökningar och benchmarking ta fram förslag på utvecklingsområden. De egna undersökningarna kan genomföras genom exempelvis en SWOT-analys, intervjuer med nyckelpersoner. Benchmarking ska göras för att inventera vad andra områden gjort för att attrahera dynamiska entreprenörer för att starta och utveckla hållbara företag.

4. Sammanställning och förslag till åtgärder

Fokus i sammanställningen ska ligga på att ta fram de styrkor och möjligheter som finns i Biosfärområdet och utifrån det koppla samman med befintlig forskning och studier kring vad som lockar en viss kategori av människor och företag, gärna i någon form av GAP-analys. Sammanställningen av unika faktorer i området och vad som lockar de attraktiva personerna och företagen ska ligga till grund för att vidareutveckla och marknadsföra Biosfärområdet. I sammanställningen skall även ingå egna iakttagelser, en personlig diskussion och förslag till åtgärder.

Profil på utförarna

Utförarna av uppdraget ska ha tillräcklig kunskap och förmåga att:

1. Kartlägga vad av befintliga och utvecklingsbara unika faktorer i Biosfärsområdet som gör området attraktivt.

2. Kartlägga vad som attraherar personer att flytta till en ort där de vill bo, arbeta och leva.

3. Kartlägga vad som krävs för att attrahera och behålla kvalificerade personer, vad som attraherar dynamiska entreprenörer när de skall välja ort där de kan starta och utveckla hållbara företag som bidrar till att stimulera hållbar utveckling.

4. Sammanställa kartläggningen, dra slutsatser och ge förslag till åtgärder Ha gått minst 2 år på högskole-/universitetsutbildning av en relevant inriktning för uppdraget.

Arbetet kan med fördel utföras i grupp där kartläggningen av de olika områdena fördelas mellan deltagarna men sammanställningen görs gemensamt. Utförarna ska kunna avsätta tillräcklig tid för att genomföra uppdraget och slutredovisa skriftligt senast den 15 januari 2014. Redovisningen sker därefter inför en styrgrupp bestående av representanter från Biosfärsområdet och de tre kommunerna.

Ansökan

Skriftlig ansökan skickas till

Biosfärskontoret, Box 77, 542 21 Mariestad, info@vanerkulle.se

Biosfärskontoret är handledare i uppdraget. Ansökan skall vara inskickad senast 15 september 2013.

Frågor om Biosfärsområdet besvaras av Johanna Mac Taggart johanna.mactaggart@vanerkulle.se 0501 - 39 31 93

Frågor om kommunerna besvaras av:

Mariestads kommun: Maria Torp maria.torp@mariestad.se 0501-75 50 06 och Nina Lidholm nina.lidholm@mariestad.se 0501-75 60 43

Götene kommun: Gert Rahm, gert.rahm@gotene.se 0511-38 60 09 och Juliane Thorin, juliane.thorin@gotene.se 0511-38 63 94

Lidköpings kommun: Monika Andersson, monika.andersson2@lidkoping.se 0510-771283

Examensarbete Biosfärområdets attraktivitet Pdf, 239.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!